• 1/2
Singarose 4B和Singarose 6B是分别以4%和6%的琼脂糖精制而成的珠状凝胶过滤介质,其凝胶结构是由氢键固定的,介质较软,耐压性能差。
Singarose CL-4B和Singarose CL-6B凝胶是在Singarose 4B和Singarose 6B的基础上进一步交联而成,它比Singarose 4B和Singarose 6B具有更好的物理和化学稳定性,能提供与Singarose4B和Singarose 6B同样的选择性,且具有更快的流速。
Singarose4B/6B和Singarose CL-4B/-6B这四种凝胶过滤介质主要用于多糖、核酸、病毒等生物大分子的分离纯化或检测。
Singarose 4FF和6FF凝胶过滤介质可耐受高压蒸汽灭菌,能满足高流速高通量的工业生产需要。常用于多糖、核酸、病毒等生物大分子的分离纯化或检测,也常用作离子交换、疏水、亲和、混合模式层析介质的基质。
产品类型 预装柱 层析介质
产品规格 5mL 10mL 25mL 100mL 500mL 1L 5L 10L
立即联系
填表申请
产品详情订购信息相关资料

指标

Singarose 4B

Singarose 6B

Singarose CL-4B

Singarose CL-6B

Singarose 4 FF

Singarose 6 FF

平均颗粒大小

90 μm

球蛋白分离范围(Mr)

6×104-2×107

1×104-4×106

6×104-2×107

1×104-4×106

6×104-2×107

1×104-4×106

葡聚糖分离范围(Mr)

3×104-5×106

1×104-1×106

3×104-5×106

1×104-1×106

3×104-6×106

1×104-2×107

核酸分离范围(Mr)

45bp-872bp

15bp-850bp

45bp-872bp

15bp-850bp

45bp-872bp

15bp-850bp

pH稳定性

4-9

3-13

2-12 (工作); 2-14(CIP,短期)

化学稳定性

常见水溶液,4M 尿素、70% 乙醇

在常用水溶性缓冲液中稳定,如:1M 乙酸、8M 尿素、6M 盐酸胍、30% 异丙醇、70% 乙醇、2M NaOH、1% SDS等

建议压力

<0.10 bar

<0.2 bar

<0.12 bar

<0.25 bar

<0.3 MPa

建议流速

<30 cm/h

<250 cm/h

<400 cm/h

保存条件

20% 乙醇;4-30℃包装规格

货号

Singarose 4B

Singarose 6B

Singarose CL-4B

Singarose CL-6B

Singarose 4 FF

Singarose 6 FF

5ml XTrap预装柱

HC3010112

HC3010212

HC3020112

HC3020212

HC3030112

HC3030212

10ml

HC3010100

HC3010200

HC3020100

HC3020200

HC3030100

HC3030200

25ml

HC3010101

HC3010201

HC3020101

HC3020201

HC3030101

HC3030201

100ml

HC3010102

HC3010202

HC3020102

HC3020202

HC3030102

HC3030202

500ml

HC3010103

HC3010203

HC3020103

HC3020203

HC3030103

HC3030203

1L

HC3010104

HC3010204

HC3020104

HC3020204

HC3030104

HC3030204

5L

HC3010105

HC3010205

HC3020105

HC3020205

HC3030105

HC3030205

10L

HC3010106

HC3010206

HC3020106

HC3020206

HC3030106

HC3030206相关推荐